Explorați jocul privind dezvoltarea competențelor media

GÂNDEȘTE DINCOLO DE LIMITE!

Un joc cu materiale didactice în domeniul media
Accesează!
Proiectul ThinkTwice își propune să creeze oportunități de dezvoltare a competențelor în domeniul alfabetizării digitale și al combaterii dezinformării. De asemenea, își propune să vizeze și să sprijine toți actorii importanți din sistemul educațional:

Dezvoltarea competențelor elevilor și educatorilor

Consolidarea resurselor instituțiilor de învățământ

Factorii de decizie politică care iau decizii privind conținutul programelor de învățământ

Formarea inițială și formarea continuă a cadrelor didactice


Crearea

unui instrument inovator în domeniul alfabetizării digitale pentru a combate dezinformarea

Dezvoltarea

competențelor și consolidarea abilităților cadrelor didactice și ale cursanțilorProiectare, testarea și implementarea

Jocului GÂNDEȘTE DINCOLO DE LIMITE, contribuind astfel la crearea de noi materiale didactice pentru dezvoltarea alfabetizării media și digitale

Sprijinirea

instituțiilor să integreze învățarea în era digitală și educația mediatică în misiunea, viziunea și strategia lor generală.


GÂNDEȘTE CU VOCE TARE
CONCEPTE PENTRU SEMINARII BAZATE PE MODULE

• Dezvoltarea conceptelor de seminarii
• Sesiuni online și proiecte pilot pentru educatori

GAMIFICAREA ALFABETIZĂRII MEDIATICE PRIN JOCUL GÂNDEȘTE DINCOLO DE LIMITE

• Jocul “GÂNDEȘTE DINCOLO DE LIMITE”
• Ghidul dedicat educatorilor privind jocul “GÂNDEȘTE DINCOLO DE LIMITE”

GÂNDEȘTE CÂT MAI LIMPEDE SPRIJINIREA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI A EDUCATORILOR ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIGITALE ȘI MEDIATICE

• Gâdește dinainte – Un ghid pentru instituțiile de educație privind crearea unui plan de acțiune pentru alfabetizarea digitală și media
• Gândește pentru tine – 3 propuneri de microcredite MILCompEducator care descriu profilul unui educator cu competențe mediatice și informaționale în învățământul primar, secundar și pentru adulți

GÂNDEȘTE CÂT MAI SUS PROMOVAREA ALFABETIZĂRII DIGITALE ȘI MEDIATICE

• Rețeaua Zilelor de alfabetizare mediatică
• Zilele Naționale de Alfabetizare Media
Evenimente (20 de participanți fiecare)
• Noutăți și buletine informative

EDUCATORI

Educatori care lucrează în domeniul învățării formale:
• învățământ primar, secundar sau pentru adulți
• studenți universitari care urmează o formare didactică

CURSANȚI

Cursanți de diferite vârste:
• copii cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani;
• adolescenți;
• adulți

FACTORII DE DECIZIE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI

– la nivel instituțional (manageri școlari, manageri educaționali, directori/șefi;
– nivel regional/național (organisme publice guvernamentale care supraveghează învățământul primar, secundar sau pentru adulți).

COMUNITĂȚI

în ansamblul lor, prin realizarea unei campanii de social media