Εξερευνήστε το παιχνίδι μας για τον Ψηφιακό Εγγραμματισμό

THINK OUTSIDE THE BOX!

Ένα παιχνίδι με εκπαιδευτικό υλικό για τα ψηφιακά μέσα
Πάμε!
Το έργο ThinkTwice στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα του ψηφιακού εγγραμματισμού και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Επίσης στοχεύει στην αντιμετώπιση και υποστήριξη όλων των βασικών παραγόντων του εκπαιδευτικού συστήματος:

ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών

ανάπτυξη δεξιοτήτων των παρόχων εκπαίδευσης

υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών

αρχική εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών


Να δημιουργήσουμε

ένα καινοτόμο εργαλείο στον τομέα του ψηφιακού εγγραμματισμού, για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης

Να αναπτύξουμε

τις ικανότητες και τις δεξιότητες των παρόχων εκπαίδευσης και των εκπαιδευομένωνΝα σχεδιάσουμε, να δοκιμάσουμε και να υλοποιήσουμε

το παιχνίδι Think Outside the Box, και ως εκ τούτου να δημιουργήσουμε νέο διδακτικό υλικό για την ανάπτυξη του ψηφιακού εγγραμματισμού

Να υποστηρίξουμε

φορείς ώστε να ενσωματώσουν την ψηφιακή μάθηση και τον ψηφιακό εγγραμματισμό στη συνολική αποστολή, το όρ αμα και τη στρατηγική τους.


Think Aloud
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

• Ανάπτυξη Εργαστηρίων
• Διαδικτυακά σεμινάρια Εκπαιδευτών και πιλοτικά προγράμματα

Think Outside the Box 
ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

• Παιχνίδι Think Outside the Box
• Think Outside the Box
Οδηγός παιχνιδιού για εκπαιδευτές

Think Up
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ

• Think Ahead – Ένας οδηγός για παρόχους εκπαίδευσης για τη δημιουργία του σχεδίου δράσης τους για τον ψηφιακό εγγραμματισμό
• Think For Yourself – 3 προτάσεις micro-credential του MILCompEducator που σκιαγραφούν το προφίλ ενός ψηφιακά εγγραμματισμένου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εκπαίδευσης ενηλίκων

Think Big
ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

• Δίκτυο Ημερών Ψηφιακού Εγγραμματισμού
• Ημέρες Ψηφιακού Εγγραμματισμού
Εκδηλώσεις (20 συμμετέχοντες η καθεμία)
• Νέα και ενημερωτικά δελτία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Εκπαιδευτές που εργάζονται στην τυπική μάθηση:
• πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή εκπαίδευση ενηλίκων
• φοιτητές Παιδαγωγικής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ

Εκπαιδευόμενοι διαφόρων ηλικιών:
• Παιδιά ηλικίας 8-12 ετών
• έφηβοι
• ενήλικες

ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨHΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

θεσμικό επίπεδο (διευθυντές σχολείων, διευθυντές εκπαίδευσης, διευθυντές/προϊστάμενοι,
περιφερειακό/εθνικό επίπεδο (δημόσιοι φορείς που εποπτεύουν την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή εκπαίδευση ενηλίκων).

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

στο σύνολό τους μέσω της δημιουργίας καμπάνιας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης